Түсипова Гульшат Бакытжанкызы кандидат филологических наук

Түсипова Гульшат  Бакытжанкызы

Кандидат  филологических  наук,лауреат «Жігер» 2012 г.